Norge felt i Den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)

Norge felt i Den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)

10. september 2019 kom avgjørelsen i storkammer(ankeinstansen i EMD) i den såkalte Strand Lobben-saken. Flertallet på 13 mot 4 stemmer mener at Norge krenket EMK artikkel 8 om retten til familieliv i en sak om tvangsadopsjon av et barnevernsbarn.

Storkammeret tar ikke stilling til om den opprinnelige omsorgsovertakelsen innebar noen krenkelse av EMK. Flertallet skriver derimot at norske domstoler, i det påfølgende adopsjonsspørsmålet, har fokusert for ensidig på barnet, uten å balansere dette mot hensynet til de biologiske foreldrene. Likevel innebærer ikke dommen at den biologiske moren automatisk vil få barnet tilbakeført. Den rettslige virkningen er at det er konstatert en EMK-krenkelse og at moren er tilkjent erstatning. Adopsjonsvedtaket er ikke satt til side.

Det er totalt 26 verserende barnevernssaker fra Norge i EMD. Sakene gjelder i tillegg til adopsjon også omsorgsovertakelse og samvær.

Barnevernadvokatene i Andersen & Bache-Wiig er faglig oppdaterte. Vi følger nøye med på sakene i EMD og er spent på hvilken betydning storkammersaken og de andre sakene vil få for rettsutviklingen i Norge. Ikke minst er vi opptatt av rettsikkerheten for foreldre som har eller står i fare for å miste omsorgen for barna sine. Vi bistår en rekke klienter i saker etter barnevernloven og har omfattende prosedyreerfaring i fylkesnemndene og domstolene.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!

Du kan enten ringe vårt sentralbord på telefon 23 28 33 00 eller direkte til Advokat Elise Stilloff tlf. 92 09 61 55

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn

Advarsel! Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier.

Hvis du ikke endrer nettleserinnstillingene, godtar du bruken av dem. Lær mer

Jeg aksepterer