Elise Stilloff er oppnevnt som varamedlem i Helse personell klagenemnda

Elise Stilloff er oppnevnt som varamedlem i Helse personell klagenemnda

Vår advokat Elise Stilloff er oppnevnt som varamedlem i Helse personell klagenemnda for perioden 2019-2022.

Nemnda er klageinstans for klager fra helsepersonell over vedtak truffet av Helsedirektoratet om tildeling av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning og for administrative reaksjoner fattet av Statens Helsetilsyn. Nemndas arbeid er en viktig rettssikkerhetsgaranti for både helsepersonell og pasienter/pårørende. Advokat Stilloff er glad for tillitten som er vist ved oppnevningen og ser frem til å delta i nemndas arbeid.

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn