Anerkjent som flyktning etter 8 års lang kamp

Anerkjent som flyktning etter 8 års lang kamp

Det skulle ta 8 år, 4 advokater, bistand fra Noas og endelig en rettssak i Oslo tingrett før en asylsøker ble trodd på at han hadde krav på beskyttelse.

Saken gjaldt en borger av Eritrea som i 2010 kom til Norge for å søke beskyttelse grunnet konvertering. UDI avslo søknaden til asylsøkeren i 2010 og trodde verken på hans identitet eller asylforklaring. I 2011 stadfestet UNE vedtaket. Det ble vist til at forklaringen er preget av motsigelser, mangel på kunnskap og detaljer. Selv da søsteren i 2013 kom til Norge og ble innvilget asyl grunnet sin konvertering, trodde fortsatt ikke UNE på at han er fra Eritrea eller konvertitt.

Det ble inngitt en rekke omgjøringsbegjæringer, men UNE viste til tidligere vurderinger av troverdigheten. Det faktum at mannen var blitt utredet og fått diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet, samt vurdert til å ha et funksjonsnivå tilsvarende et barn på under 12 år, i tillegg til klage symptomer på angst og PTSD, anså ikke UNE dette som en tilfredsstillende forklaring.

Etter nemndsmøtet i 2016, vurderte UNE at mannen likevel er fra Eritrea, men trodde fortsatt ikke på hans asylhistorie. Etter UNEs mening, forelå det ikke sterke menneskelige hensyn.

Vår klient hadde siden 2010 bodd på asylmottak og levd et liv i en rettsløs limbo. Han kunne ikke returneres til hjemlandet, men uten noen oppholdstillatelse, fikk han ikke rett til arbeid, bolig, personnummer eller helsehjelp. Psykologspesialister vurderte at han bør bo i kommunal bolig med døgnbemanning for å bedre livskvaliteten, men han hadde altså kun krav på akutt helsehjelp.

I samarbeid med NOAS bistod advokat My Vuong i rettssaken mot staten.

Hovedforhandling ble avholdt 27. og 28. juni i Oslo tingrett, og den 12. juli falt dommen. Vår klient ble endelig trodd, og retten fant UNEs 7 avgjørelser ugyldige.

Etter en svært lang kamp og usikker tilværelse, omgjorde UNE sitt eget vedtak forrige fredag. Mannen har fått innvilget beskyttelse og kan endelig få den helsehjelpen han trenger. Vi gratulerer klienten med en viktig seier.

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn

Advarsel! Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier.

Hvis du ikke endrer nettleserinnstillingene, godtar du bruken av dem. Lær mer

Jeg aksepterer