Anerkjent som flyktning etter 8 års lang kamp

Anerkjent som flyktning etter 8 års lang kamp

Det skulle ta 8 år, 4 advokater, bistand fra Noas og endelig en rettssak i Oslo tingrett før en asylsøker ble trodd på at han hadde krav på beskyttelse.

Saken gjaldt en borger av Eritrea som i 2010 kom til Norge for å søke beskyttelse grunnet konvertering. UDI avslo søknaden til asylsøkeren i 2010 og trodde verken på hans identitet eller asylforklaring. I 2011 stadfester UNE vedtaket. Det ble vist til at forklaringen er preget av motsigelser, mangel på kunnskap og detaljer. Selv når søsteren i 2013 kommer til Norge og innvilges asyl grunnet sin konvertering, tror fortsatt ikke UNE på at han er fra Eritrea eller konvertitt.

Det blir inngitt en rekke omgjøringsbegjæringer, men UNE viser til tidligere vurderinger av troverdigheten. Det faktum at mannen har blitt utredet og fått diagnosen lettere psykisk utviklingshemming samt vurdert til å ha et funksjonsnivå tilsvarende et barn på under 12 år, i tillegg til klare symptomer på angst og PTSD, anser ikke UNE er en tilfredsstillende forklaring.

Etter nemndsmøte i 2016 vurderer UNE at mannen likevel er fra Eritrea, men tror fortsatt ikke på asylhistorien. Sterke menneskelig hensyn foreligger etter UNEs mening ikke.

Vår klient har siden 2010 bodd på asylmottak og levd et liv i en rettsløs limbo-situasjon. Han kan ikke returneres til hjemlandet, men uten oppholdstillatelse får han ikke rett til arbeid, bolig, personnummer eller helsehjelp. Psykologspesialister har vurdert at han bør bo i kommunal bolig med døgnbemanning for å bedre livskvaliteten, men han har altså kun hatt krav på akutt helsehjelp.

I samarbeid med NOAS bistod advokat My Vuong i rettssaken mot staten.

Hovedforhandling ble avholdt 27. og 28. juni i Oslo tingrett, og den 12. juli falt dommen. Vår klient ble endelig trodd, og retten fant UNEs 7 avgjørelser ugyldige.

Etter en svært lang kamp og usikker tilværelse, omgjorde UNE sitt eget vedtak forrige fredag. Mannen har fått innvilget beskyttelse og kan endelig få den helsehjelpen han trenger. Vi gratulerer klienten med en viktig seier.

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn