Seier over Pasientskadenemnda

Seier over Pasientskadenemnda

Advokat Cathrine Storhaug Nypan bisto en pasient som ble påført varig nerveskade etter rotfylling hos tannlegen. Hun ble svært smerteplaget og klarte ikke lenger stå i arbeid.

Det ble først fattet vedtak i Norsk Pasientskadeerstatning og deretter i klageorganet Pasientskadenemnda om at pasienten ikke hadde rett til erstatning.

Staten mente at det ikke var årsakssammenheng mellom pasientens plager og tannlegebehandlingen. Det ble også lagt til grunn at hun ikke hadde fått nerveskade. Staten mente at pasientens smerte skyldtes at hun hadde muskulære plager.

Advokat Storhaug Nypan brakte derfor saken inn for Oslo tingrett. Det ble oppnevnt en sakkyndig spesialist i endodonti som konkluderte med at pasienten var påført varig nerveskade som følge av tannlegebehandlingen.

Staten erkjente ansvar, og pasienten skal nå få erstatning for sitt økonomiske tap.

Del dette innlegget

Facebook Twitter LinkedIn