2,8 prosent av alle dommere og dommerfullmektiger har flerkulturell bakgrunn

Hos Andersen & Bache-Wiig er dørene alltid åpne.

Trenger du hjelp? Spør oss om din sak