Forsiden - Medarbeidere - Advokat Anja Jonassen

Advokat Anja Jonassen

Advokat Anja Jonassen har prosesserfaring fra skjønnsretten, jordskifteretten, tingretten, lagmannsretten og Høyesterett, samt utenrettslig forhandlinger.

Jonassens hovedsakelige kompetansefelt er prosess, fast eiendomsrettsforhold, tingsrett, avtaler, arv, naborett, reindriftsrett, ekspropriasjon, offentlige reguleringer av fast eiendom, plan- og bygningsloven, offentlig konsesjon ved utviklingsprosjekter, energirett og mineralrett.

E-post: jonassen@abwiig.no
Telefon: 23 28 33 30
Mobiltelefon: 92 81 64 88

Skriv ut
Reintallsreduksjonen i Finnmark
63 av 74 siidaandeler i Øst-Finnmark og 102 av 157 siidaandeler i Vest-Finnmark som har fått pålegg om å redusere reintallet, har fulgt påleggene. Det viser en oppsummering som er gjort av Statens Reindriftsforvaltning.
Zorro skal hjelpe reineiere mot staten
Stiftelse skal støtte reineiere mot statlig tvang
Arv og skifte
Avtale- og kontraktsrett
Erstatningsrett
Eiendomsrett
Husleierett
Selskapsrett
Advokatfirma Andersen Bache-Wiig AS | PB 6983 St. Olavs Plass | 0130 Oslo
Besøksadresse: Kristian Augusts gt 10
tlf.: 23 28 33 00 | fax.: 22 36 22 23 | e-post: post@abwiig.no
Forsiden | Artikler | Fagområder | Medarbeidere | Kontakt Oss
SØK Send E-post:post@abwiig.no Forsiden Sidekart